STARTERSBEGELEIDING

U wil een eigen zaak starten?

Wij luisteren naar uw verhaal

en begeleiden u stap voor stap. 


Zo zorgen we mee voor een succesvolle

opstart van uw onderneming.

 • Keuze tussen eenmanszaak of vennootschap
 • Advies over de meest aangewezen vennootschapsvorm
 • Opmaken van een uitgebreid businessplan
 • Indienen van een investeringsdossier bij verschillende bankinstellingen
 • Advies en begeleiding bij de oprichting van nieuwe vennootschap in samenspraak
  met uw notaris
 • Aanvraag vergunningen en erkenningen
 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • Activering van het BTW-nummer
 • Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds van uw keuze
 • Bijstand bij het aanwerven van personeel
 • Organisatie van administratie en boekhouding

Een greep uit ons dienstenaanbod:

Neem vrijblijvend contact op met ons!